Hem

VÄLKOMMEN TILL DET SOM HÄNDER HÄRNÄST!Söndag 1:a oktober kl 18:00       Gudstjänst med Simon Jonsson,                                                        Ewa Edström och Infjärdens kyrkokör                           Söndag: Den helige Mikaels dag    Gösta Degermans tankar inför helgen

Tema: Änglarna