3 i fast

Andakter

Tredje söndagen i fastan

Kampen mot ondskan


Vi såg en film för några veckor sedan där handlingen var hämtad från en sann historia. 1973 i Alabama USA, i Woodlawn High School, där drabbades skolans fotbollslag av ett andligt uppvaknande. Hela lagets alla spelare väcktes och de kom till tro. Lagets tränare och lärare tampades med rasmotsättningar bland både spelare, elever och samhället i stort. Alabama fylldes av upplopp och brinnande kors. Hatet mellan svarta och vita var starkt utbrett.


När vi såg filmen var det inte svårt att göra en jämförelse med Sverige i dag. Judarnas, samernas och invandrarnas situation i dagens samhälle liknar mångt och mycket det de svarta i USA fick genomlida. Martin Luthers Kings ord när han höll sitt brinnande tal uppifrån det storslagna marmortemplet som är USA:s monument över Abraham Lincoln. ”I have a dream” utropade han. Jag har en dröm att en dag ska alla folk och raser kunna mötas. En kvarts miljon var samlade för att lyssna till sin ledare.


I filmen Woodlawn High Schools talade en eldig predikant ungefär på samma sätt till eleverna om att älska även dom som hatade och var deras motståndare. En efter en av fotbolls spelarna lämnade sina liv i Jesu händer. Deras aula blev till ett bönerum, de flesta av eleverna samlades, även lärarna så småningom till gemensam bön för staden och för skolan. Ingen vill gå hem, de vill stanna kvar i den andliga atmosfären och prisa Gud tillsammans.

Rasmotsättningarna föll till marken när eleverna bad varandra om förlåtelse. För fotbollslaget gick det oerhört bra efter detta. Relationer blev upprättade mitt i alla svårigheter man mötte.


I helgens texter läser vi om hur den unge David stiger fram med en stenslunga, mot den väldige Goliat, som var rustad med ett spjut som liknade en vävbom. David hade inte en uns av chans att besegra denna jätte. Men trots allt lyckades han ändå besegra Goliat genom en liten sten som han slungade iväg.

Med orden: ” Jag går emot dig i Herren Sebaots namn, han som är Israels härars Gud”, sprang David emot Goliat samtidigt som han också ropade över dalen: ”Alla här ska inse att det är inte med svärd och spjut som Herren ger seger”.


Gud gjorde undret som ingen kunde ana, den väldig Goliat föll genom en enkel fåraherde pojkes stenslunga.


I den film vi såg var läget ungefär på liknade sätt, ingen i Alabama trodde att rasmotsättningarna kunde besegras. Men genom att en enkel predikant fick möjlighet att berätta om Jesus och hur han gick emot allt det onda och kunde besegra det onda med det goda. Då hände något i Ande världen.


Något liknade har pågått i den lilla staden Wilmore, där har lovsång och bön pågått utan uppehåll sedan 8 februari 2023 vid stadens universitet. I en av texterna kan vi läsa, ”visa iver och vänd om!” Jag tror att det är ett rop från Gud till dig och mig. Den sten som du och jag kan avfyra mot ondskans andemakter i himlarymderna, det är kärlekens språk, i ord och handling.

Runt om i Sverige poppar det upp bönegrupper som stormar himlen för Sveriges frälsning.


Det är som kampen mellan David och Goliat, den kristna kyrkan är till synes i underläge men den som har Kristus Jesus i sitt hjärta han är i majoritet. Vi har stora förhoppningar att Svenskarna ska få Jesu hjärta till det som hände i Alabamas eller Wilmores universitet också kan hända här.


En skön helg önskar jag dig.

Allt gott.

Gösta Degerman